WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Calamiteiten en zorgverlof: hoe zit het ook al weer?

Het antwoord vindt u niet in de cao. De enige verwijzing die u in de cao over dit onderwerp zult vinden staat in artikel 29 lid 23: “Indien de werknemer een beroep doet op een van de verlofvormen uit de Wet Arbeid en Zorg zal de noodzaak van dit beroep moeten worden aangetoond” In de Wet…lees verder

Dick Roodenrijs

Het gebruik van algemene verkoopvoorwaarden

Vanuit de praktijk merken wij dat bedrijven niet volledig bekend zijn met het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. In dit artikel willen wij het gebruik van algemene voorwaarden nog eens onder de aandacht brengen. Essentieel is dat uw voorwaarden bij uw afnemer bekend zijn. Daarom is het van belang…lees verder

Rosa van Bolhuis