WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De nieuwe ontslagroutes

Met de invoering van de regels van de WWZ gaat per 1 juli 2015 een nieuw ontslagregime gelden. In de nieuwe regelgeving zijn er straks naast het ontslag op staande voet, drie mogelijkheden op grond waarvan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een werknemer beëindigd kan worden. Deze drie mogelijkheden zal ik hieronder kort uiteenzetten….lees verder

Marleen Pouwels