WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De nieuwe ontslagroutes

Met de invoering van de regels van de WWZ gaat per 1 juli 2015 een nieuw ontslagregime gelden. In de nieuwe regelgeving zijn er straks naast het ontslag op staande voet, drie mogelijkheden op grond waarvan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een werknemer beĆ«indigd kan worden. Deze drie mogelijkheden zal ik hieronder kort uiteenzetten….lees verder

Marleen Pouwels

Personeelsdossier wordt onmisbaar bij disfunctioneren!

Onlangs wees een kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af vanwege onvoldoende feitelijke onderbouwing. Het gestelde disfunctioneren was niet aannemelijk bevonden omdat een schriftelijke onderbouwing ontbrak. De kantonrechter vond ook dat de stellingen van de werkgever onvoldoende bevestiging kregen in hetgeen er op de zitting is besproken. Naar verwachting zullen het onder het…lees verder

Allard Moolenaars