WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Sociale partners en kabinet maken afspraken over derde WW-jaar

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met de vakbonden en het kabinet in het kader van het Sociaal Akkoord uit 2013 afspraken gemaakt over de invulling van het derde WW-jaar. Dat zal via cao-afspraken door de werknemers worden betaald. Versobering opgevangen De eerste twee jaar van de WW worden betaald door de werkgevers. In het kader van…lees verder

Dick Roodenrijs

Aanpassing van regels versoepelt uitvoering Participatiewet

De uitvoering van de Participatiewet wordt op onderdelen aangepast. Hierover heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en UWV. Zo worden (ex-) leerlingen die afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder toetsing door UWV direct toegelaten tot de doelgroep voor de extra banen die beschikbaar…lees verder

Dick Roodenrijs