WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord aangenomen door Eerste Kamer

In deze coronatijd is het voor veel bedrijven lastig om hun gebruikelijke bedrijfsvoering voort te zetten. Hierdoor krijgen steeds meer ondernemingen te maken met geldproblemen. In deze gevallen biedt het wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) de mogelijkheid om een akkoord te bereiken over herstructurering van schulden en verplichtingen met aandeelhouders en schuldeisers. Het doel is…lees verder

Allard Moolenaars

Mogelijke versoepelingen voor de transitievergoeding

Vanwege de coronacrisis verkeren veel ondernemingen in financieel zwaar weer, waardoor in sommige gevallen een reorganisatie wegens bedrijfseconomische reden onvermijdelijk is. Voor deze ondernemingen komen de wettelijk verplichte transitievergoedingen, die gepaard gaan met het ontslag van hun werknemers, hard aan. In de twee situaties die hieronder worden geschetst, kan er van deze verplichting worden afgeweken….lees verder

Allard Moolenaars