WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Producentenverantwoordelijkheid voor elektrische en elektronische apparatuur

Producenten van elektrische en elektronische apparatuur vallen onder de regeling Afgedankte en Elektronische Apparatuur, ook wel Directive Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) genoemd. Deze Europese regeling is bedoeld om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het milieu terecht komen. Daarnaast kunnen waardevolle materialen door recycling weer teruggewonnen worden. Welke producten vallen onder de regeling?…lees verder

Nelleke Versloot

Op 5 mei 2020 hangt de vlag uit

Vanuit de leden krijgen wij vragen of 5 mei 2020 voor de werknemers een verplichte vrije dag is. Het jaar 2020 is een lustrumjaar en volgens de cao geldt 5 mei daarom als een betaalde vrije dag. Dit betekent dat de werknemers op grond van artikel 43 lid 1 van de cao niet verplicht zijn…lees verder

Allard Moolenaars