WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

In eerdere nieuwsberichten hebben we al geïnformeerd over de inwerkintreding van de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024 (https://www.cbm.nl/nieuws/wet-kwaliteitsborging-wkb-gaat-in-op-1-januari-2024/) . De Wkb is gericht op aannemers van bouwwerken. Eerder berichtten wij dat wij de verwachting hebben dat hoofdaannemers van bouwwerken mogelijk bepaalde (privaatrechtelijke) verplichtingen door contracteren naar…lees verder

Mandy Kitsz

Wet bescherming klokkenluiders

Werkgevers met 50 tot 249 medewerkers moeten vanaf 17 december 2023 voldoen aan de strengere eisen voor de interne meldprocedure volgens de Wet bescherming klokkenluiders. De Wet Huis voor klokkenluiders is op 18 februari 2023 gewijzigd naar de Wet bescherming klokkenluiders. De wetswijziging was nodig om de inhoud in lijn te brengen met een Europese…lees verder

Mandy Kitsz