WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Meubelindustrie in de knel door leveringsproblemen en prijsexplosies

De productie van meubelen en interieurs komt steeds meer in de knel door aanhoudende tekorten en late levering van grondstoffen en materialen. Meubelfabrikanten die niet aan hun leveringsverplichtingen kunnen voldoen, krijgen boetes opgelegd. Uit een interne peiling blijkt dat grondstoffen- en materiaalprijzen sinds medio 2020 geëxplodeerd zijn. Tot nog toe vingen meubelfabrikanten deze prijsstijgingen deels zelf op, maar dat is niet langer vol te houden. Meubelen en interieurs zullen duurder worden. Omdat deze problemen ook spelen in andere sectoren, zal dit de inflatie aanwakkeren.

Uit een recente peiling van Koninklijke CBM blijkt dat de leden veel leveringsproblemen hebben en forse prijsstijgingen voor hun kiezen krijgen voor schuim, textiel, leer, kunststoffen, plaatmaterialen, massief hout, berken-multiplex, staal, glas etc. De grondstoffen- en materiaalprijzen zijn soms zelfs met dubbele cijfers gestegen. Enkele voorbeelden ter illustratie. De prijs van schuim voor de productie van zitmeubelen en matrassen is sinds oktober vorig jaar met 40% gestegen, meer dan 6% per maand. De prijzen van plaatmateriaal zijn gemiddeld met zo’n 5% tot 10% per maand gestegen en staalprijzen zijn sinds medio 2020 verdubbeld. Verwachting is dat de prijsstijgingen voorlopig aanhouden.

Leveranciers van grondstoffen en materialen beroepen zich op fricties en tekorten in de hele leveringsketen. Bij schuim is er een tekort aan basisstoffen vanuit de chemische industrie. Berken-multiplex is schaars omdat de bodem in Rusland te drassig was om voldoende hout te oogsten en de logistieke stroom vanuit Azië grote vertraging heeft opgelopen. Bij staal spelen ook allerlei internationale factoren een rol. Verder steeg de vraag naar meubelen en interieurs hard, omdat Nederlanders hun niet gebruikte vakantie- en horecageld gebruikten om hun huis op te knappen en nieuwe meubelen te kopen. Dat veroorzaakte een groeiende vraag naar grondstoffen en materialen, lange levertijden en maandelijks oplopende prijzen.

Het probleem verergerde doordat fabrikanten uit voorzorg gingen hamsteren. Ook de logistieke keten raakte in de knel. Tijdens de uitbraak van de wereldwijde pandemie had de internationale handel een tijdje stil gelegen. Het hele logistieke systeem en het vervoer van containers raakten daardoor verstoord. Voorlopig is daar nog geen verbetering te verwachten. Containers zijn niet alleen moeilijk te krijgen, maar vooral niet te betalen. Het vastzittende containerschip in het Suez-kanaal was daarbij de spreekwoordelijke laatste druppel. Sinds de corona-uitbraak zijn transportkosten behoorlijk opgelopen.

De productie in de meubelindustrie en interieurbouw komt door al deze ontwikkelingen in de knel. Meubelfabrikanten kunnen niet aan hun leveringsverplichtingen voldoen en krijgen te maken met hun opdrachtgevers. Sommige meubelfabrikanten zijn al in gebreke gesteld en kregen boetes opgelegd voor het niet of te laat leveren van producten. Andere producenten zitten in de problemen doordat zij bij aanbestedingen voor langlopende projecten prijzen hebben afgegeven, die zij niet meer waar kunnen maken vanwege de sterk gestegen materiaal- en grondstofprijzen. Mede daardoor is er onzekerheid over de toekomst.

Bedrijven moeten alle zeilen bij zetten om overeind te blijven in de huidige coronacrisis. De leveringsproblemen vanwege gebrek aan grondstoffen en materialen en de onzekerheid door sterk stijgende prijzen kunnen ze er niet bij hebben. De Europese meubelindustrie heeft hier eerder ook al de noodklok over geluid. Het probleem speelt niet alleen in Nederland maar in heel Europa en zelfs wereldwijd.

Lees ook ‘Overmacht in geval van leveringsproblemen
Heb je vragen over leveringsproblemen en het beroep op overmacht? Neem dan contact op met de juridische afdeling via jur@cbm.nl of 023-5158800.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij