WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Brexit: veel veranderingen voor ondernemers per 1 januari 2022

MKB-Nederland en VNO-NCW, evofenedex en de Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC) roepen ondernemers op zich goed voor te bereiden op de nieuwe importregels en grenscontroles met het Verenigd Koninkrijk, die vanaf volgend jaar gaan gelden. ‘Op 1 januari 2022 ligt de Brexit officieel één jaar achter ons. Voor bedrijven betekent dit dat er onder meer een einde komt aan de uitgestelde douaneaangifte voor importstromen naar het Verenigd Koninkrijk en dat er volledige douaneaangiften en -controles worden ingevoerd. Ondernemers doen er daarom verstandig zich goed in te lezen in deze nieuwe regels en zich tijdig te prepareren’. 

Tweede fase BOM
Het VK heeft er voor gekozen om importregels en grenscontroles gefaseerd in te voeren via het Border Operating Model (BOM). Dit gebeurt in drie fases. Sinds januari vorig jaar gelden er regels en controles op een beperkte groep producten – de zogenaamde ‘controlled list’. Hiermee werd getracht de douaneformaliteiten in het eerste jaar na Brexit beperkt te houden, om op deze manier vertragingen aan de grens te voorkomen. Dit verandert per 2022: dan gaat de tweede fase van het BOM in en geldt de verplichting voor een volledig ingevulde Britse invoeraangifte.

Prenotificaties vereist
Verder zijn zogenaamde prenotificaties voor dierlijke- en landbouw producten vanaf volgend jaar vereist, en moeten exporteurs gebruik gaan maken van ‘pre-lodgement of temporary storage’ (vooraf aangifte of tijdelijke opslag) om goederen te importeren vanuit de EU. De derde en tevens laatste fase van de BOM gaat vanaf juli 2022 in, met hoofdzakelijk nieuwe regels voor dieren en dierlijke- of plantaardige producten.

BAR
Om de impact van Brexit op de lidstaten te verzachten heeft de Europese Commissie het Brexit Adjustment Reserve (BAR) in het leven geroepen. Uit dit fonds ontvangen lidstaten een bedrag dat kan worden ingezet voor verschillende doeleinden, zoals onder andere voor het creëren van banen, het nemen van grensmaatregelen en een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die extra kosten hebben moeten maken bij hun voorbereiding op de Brexit. Nederland kan – vanwege haar ligging en innige handelsrelatie met het VK – aanspraak maken op een flink deel van de BAR: 810 miljoen euro.

Lees verder op mkb.nl.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij