WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Zakendoen met Duitsland: contracten en algemene voorwaarden

Het is niet ongebruikelijk dat meubelproducenten uit Nederland meubels naar Duitsland leveren en verkopen en omgekeerd. Vaak worden contracten gesloten met Duitse inkooporganisaties. Deze grensoverschrijdende zakelijke contracten roepen echter wel een aantal vragen op. Deze vragen resulteerden ook in een uitspraak van het Oberlandesgericht (OLG) Bamberg, dat verwees naar de specifiek in de algemene voorwaarden…lees verder

Allard Moolenaars

Europese Commissie: gebruik hoge kwaliteit hout voor meubels of constructie

Op woensdag 14 juli jl. heeft de Europese Commissie een belangrijk pakket voorstellen aangenomen zodat het klimaat-, energie-, landgebruik-, transport- en belastingbeleid van de EU er op gericht zijn de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990 (Fit for 55-pakket). Zo is de Europese Commissie voorstander van…lees verder

Kees Hoogendijk