WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Europese Commissie: gebruik hoge kwaliteit hout voor meubels of constructie

Op woensdag 14 juli jl. heeft de Europese Commissie een belangrijk pakket voorstellen aangenomen zodat het klimaat-, energie-, landgebruik-, transport- en belastingbeleid van de EU er op gericht zijn de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990 (Fit for 55-pakket). Zo is de Europese Commissie voorstander van…lees verder

Kees Hoogendijk

Ook EPV nuanceert berichtgeving over dalende houtprijs

De verschillende berichten over de dalende houtprijs waren voornamelijk gebaseerd op Amerikaanse media. De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) zet daarom in een persbericht een en ander in perspectief: “De Nederlandse houtverwerkende industrie haalt zijn hout grotendeels uit Europese productiebossen. EPV ziet dan ook geen onderbouwing voor de bewering dat op korte termijn hout goedkoper…lees verder

Kees Hoogendijk