WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Workshop Track – Circulair ondernemen – Kunststof in interieurs en meubels

Interieurbouwers gebruiken kunststof zoals Corian en Hi-MACS (etc.) ook wel Solid Surface materiaal genoemd voor het maken van o.a. toonbanken en balies. Deze materialen worden in alle sectoren ingezet ‒ van hotels tot ziekenhuizen, van kantoren tot winkelcentra en luchthavens. Na gebruik worden de meeste balies direct vernietigd en verbrand via afvalverwerkingsbedrijven. Dat is verlies van grondstoffen en dus van financieel en ecologisch kapitaal. De circulaire economie is een systeem waarin producten langer mee gaan en grondstoffen worden hergebruikt. Dit vraagt om een circulaire ontwerpaanpak én nieuwe businessmodellen wat leidt tot nieuwe vormen van ketensamenwerking.
Wil jij bijdragen aan het circulair produceren en verwerken van kunststof voor balies, displays, cabines en meubels voor de interieurbouw- en meubelindustrie)? Wil jij samen met andere bedrijven in ketenverband ontdekken welke kansen er voor jouw bedrijf zijn en circulaire business in gang zetten?
Als bedrijf krijg je inzicht in de keten en hoe je in de toekomst waarde kunt verdelen met elkaar. Samen leer je anders te kijken, denken en experimenteren met circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. Meld je nu aan door een e-mail te sturen aan pouwels@cbm.nl. Georganiseerd in samenwerking met CBM (branchevereniging voor de interieurbouw en meubelindustrie) en de NRK (Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie).
De Circular Business Design Track bestaat uit drie eendaagse workshops die plaatsvinden binnen een periode van twee maanden. Je maakt kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor je eigen business en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen.

1. Initiate
Tijdens de eerste dag duik je diep in het gedachtegoed van de circulaire economie. Je onderzoekt samen met de andere deelnemers hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen komt door de toepassing van circulaire designprincipes. We starten met een serious game waarin je de voordelen van circulaire businessmodellen ervaart. In het tweede dagdeel wordt het concept van de circulaire economie geïntroduceerd en wordt uitgelegd hoe je met circulair design commercieel aantrekkelijke producten en diensten creëert voor klanten of gebruikers. Je verkent samen hoe verschillende circulaire ontwerpstrategieën daarbij ingezet kunnen worden.

2. Ideate
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire design strategieën en businessmodellen. De benoemde kansen uit de voorgaande workshop pakken we op en verkennen we verder samen met de trainers en andere deelnemers. Kennis, kunde en creativiteit worden gebundeld om in interactieve werkvormen alle verzamelde inzichten te verwerken tot potentiële circulaire producten en diensten. Deze worden altijd gekoppeld aan een circulair businessmodel. Het levert nieuwe mogelijkheden op in een range van aanpassingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, tot volledige nieuwe concepten die de deur openen naar toekomstige circulaire diensten of aanpassingen in de keten.

3. Implement
Tijdens de laatste workshop bereid je je voor op de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. Dit begint met het identificeren van het beste concept uit de vorige workshop. We kijken naar technische en commerciële haalbaarheid, gevolgen voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Je krijgt inzicht in de mogelijke consequenties en criteria van haalbaarheid. Daarna stel je een roadmap op met concrete vervolgstappen. Je verlaat de workshopserie uitgerust met de tools en kennis om je eigen organisatie te transformeren tot een circulaire koploper, met realistische concepten voor waardevolle producten en diensten.

Je neemt deel met twee personen per bedrijf. De combinatie van een ontwerper/engineer met directie of sales is het meest ideaal. Deze Track is speciaal gericht op bedrijven in interieurbouw- en meubelindustrie, toeleveranciers zoals bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie en mogelijke recycle- en afvalverwerkingsbedrijven. In de Track nemen 10 bedrijven deel.

Data
30 mei, 13 juni en 27 juni 2018
Tijden
09.00 – 18.00 uur
Locaties
Ntb
Kosten
€ 500,- ex. BTW per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt € 2000,- ex. BTW, het gereduceerde tarief is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.
Workshop trainers
Deze Track wordt geleid door CIRCO-trainers Ingeborg Gort (Partners for Innovation) en Stella van Himbergen (Dutch Design in Development).
Aanmelden
Stuur een e-mail naar pouwels@cbm.nl

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Marc Mulder
Adviseur vakopleiding en scholing
  023 515 88 00
mail mij