WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Speelkwartier is over!

Dat werd duidelijk op de Taskforce plaatmateriaal 10 januari jl. Gezamenlijk brainstormden de leden over de keten voor plaatmateriaal, waarbij deze visueel in kaart gebracht werd. Aan de hand van brainstormsessies werden concrete acties benoemd.
De interactieve en creatieve manier van brainstormen werd goed ontvangen bij de deelnemers. Visual storyteller Suzanne Warmerdam bracht direct de concrete acties live illustrerend in beeld.
Aan het eind van de sessie was het duidelijk wat de leden doen aan circulair ondernemen, wat hier nog aan gedaan kan worden en welke vier thema’s nog aandacht vragen. Dit zijn Ontwerp, Certificaten, Keten en Restafval.
Het was een zeer geslaagde dag waarbij op een vernieuwende manier aandacht werd gevraagd voor het (meerdere keren) gebruiken van plaatmateriaal. De komende maanden worden de benoemde thema’s omgezet in concrete acties en samenwerkingen.

Klik hier voor de compositie van de Taskforce plaatmateriaal.

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 32
mail mij

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij