WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Mogelijke aanscherping uitstoot van formaldehyde

Eind 2008 is formaldehyde in verschillende landen opnieuw een aandachtspunt geworden. Aanleiding was een onderzoek van de WHO (World Health Organisation) die formaldehyde classificeert als kankerverwekkend. Al enige tijd wordt in Europa de discussie gevoerd over mogelijke consumentenregelgeving die de uitstoot van formaldehyde uit consumentenproducten zoals meubels aan banden legt. Dit kan betekenen dat het…lees verder

Nelleke Versloot