WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Meer geld voor innovatiekrediet! voor technische projecten is nog geld beschikbaar!

Per 11 mei 2018 is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten met € 10 miljoen verhoogd naar € 30 miljoen. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten blijft ongewijzigd vastgesteld op € 40 miljoen.

Voor technische ontwikkelingsprojecten heeft de overheid nog ruim voldoende budget beschikbaar en kunnen nog aanvragen worden ingediend. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktsperspectief. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven, kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Heeft u plannen voor een baanbrekende innovatie: kijk op de website (www.rvo.nl/subsidies-regelingen/innovatiekrediet), of vraag vrijblijvend advies door middel van de quick-scan (www.rvo.nl/subsidies-regelingen/quickscan-innovatiekrediet).

Ook met de verruiming met € 10 miljoen is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten flink overvraagd. Met de reeds in 2018 ingediende aanvragen zal de budgetverruiming naar verwachting spoedig zijn uitgeput. Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie.

De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk bezig met het realiseren van hun innovatie doende om iets werkend te krijgen.

Bron: RVO

 

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij