WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Enquête Ketendigitalisering

Vanuit het TNO MKB Programma wordt samen met CBM gewerkt aan een Branche Innovatie Agenda voor efficiënte communicatie met toeleveranciers, met het doel om de gehele keten meer concurrerend te kunnen maken.

Kernvragen daarbij zijn:

  • Hoe wordt er op dit moment samengewerkt in de keten?
  • Waar zitten de knelpunten?
  • Welke kansen en mogelijkheden zijn er?
  • Hoe kunnen we de mogelijkheden het beste aanpakken?

Middels deze enquête willen we allereerst de huidige situatie in onze branche verkennen.

De enquête duurt 10 minuten en bestaat uit 22 vragen. Alvast dank voor het invullen.

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met Dirk van Deursen: vandeursen@cbm.nl.

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 32
mail mij

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij