WORD LID BEL ONS MAIL ONS

UITNODIGING: kom naar de lancering van INSIDE/INSIDE op woensdag 24 oktober

Koninklijke CBM staat voor de grote uitdaging om van de meubelindustrie en interieurbouw een duurzame en circulaire branche te maken. De energietransitie dwingt ons zuinig om te gaan met energie. En wat de circulaire economie betreft moeten we zorgvuldiger omgaan met de materialen die wij gebruiken. Een deel van onze bedrijfstak maakt al jaren duurzame houten producten. Denk bijvoorbeeld aan zitmeubelen die na 20 jaar nog steeds waardevol zijn om ze op te knappen en te herstofferen. Een ander deel van de bedrijfstak verwerkt echter vooral virgin materialen die na eenmalig gebruik vernietigd worden. Matrasfabrikanten gebruiken veel schuim en meubelproducenten verwerken vele tonnen plaatmateriaal en kunststof. Jaarlijks komen er 1,7 miljoen matrassen op de afvalberg terecht, waarvan een deel gerecycled wordt. Ook grote hoeveelheden plaatmateriaal worden eenmalig gebruikt en daarna vernietigd, terwijl er nog veel bruikbare stoffen in zitten. Datzelfde geldt voor kunststoffen zoals solid surface materiaal. Dat kunnen we hergebruiken, maar dat doen we niet.

De voorlopers in onze branche hebben inmiddels begrepen dat ze de stap naar de circulaire economie moeten maken. Maar CBM wil de hele branche circulair maken, dus ook de kleinere bedrijven die er nog niet over nadenken. Je kunt die stap alleen zetten als je een objectieve vergelijking kunt maken. Anders weet je niet waar je over praat. Dat dit een probleem was, blijkt bijvoorbeeld uit de overheidsaanbestedingen van Rijkswaterstaat. Alle partijen worstelen met het vraagstuk van eerlijk beprijzen. Hoe belastend zijn de gebruikte materialen? Moeten we vervoer daarin meenemen of niet? Hoe beoordelen we nieuwe en onbekende materialen? En hoe wegen we het gebruik van tweedehands materiaal? Allemaal vragen waar we nog geen eenduidig antwoord op hebben. Daar biedt INSIDE/INSIDE nu een oplossing voor met de objectieve vergelijkingstool.

CBM wil dit initiatief van harte ondersteunen. Wij hopen dat INSIDE/INSIDE een generieke norm neerzet waar alle partijen zich naar kunnen richten. Dat schept duidelijkheid naar aanbestedende partijen maar het biedt ons ook de mogelijkheid om onze mkb-bedrijven te ondersteunen de concrete stap naar de circulaire economie te maken. Er ligt nog wel een uitdaging. Meubelfabrikanten maken serieproducten waar je eenvoudig LCA’s voor kunt berekenen. Interieurbouwers ontwikkelen voornamelijk maatwerkproducten, waar je geen LCA’s voor kunt bereken. Het is goed om daar specifiek rekening mee te houden bij de verdere ontwikkeling van INSIDE/INSIDE.

De uitdaging van CBM is de meubelindustrie te transformeren naar een duurzame en circulaire branche. Wij zien de objectieve vergelijkstool van INSIDE/INSIDE als een grote kans om dat ook echt mogelijk te maken. Als we de circulaire economie in onze branche serieus willen oppakken, moeten we ons niet verliezen in grote vergezichten maar vooral concrete acties organiseren waar onze mkb-ondernemers mee aan de slag kunnen. Circulaire economie is vooral een kwestie van doen!

CBM vindt dat de meubelindustrie en interieurbouw een duurzame en circulaire branche moet worden. Dit is enerzijds nodig voor de continuïteit van onze bedrijven, want wie niet meegaat in deze ontwikkeling zet zichzelf op den duur buiten spel. Anderzijds vinden wij ook dat wij het voor ons nageslacht niet kunnen maken dat wij de aarde uitputten en de grondstoffen opgebruiken.

UITNODIGING: kom naar de lancering van INSIDE/INSIDE op woensdag 24 oktober aanstaande tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. De inloop is vrij, je hoeft je niet aan te melden. Meer details lees je hier.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij