WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Meer geld vrijmaken voor aanjagen circulaire economie

Het kabinet moet meer geld steken in het stimuleren van de circulaire economie. De investering zou enkele tientallen miljoenen euro per jaar moeten worden. Dat zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer onlangs tijdens de Grondstoffen Poort in Nieuwspoort.

Private investeringen uitlokken
Met het geld van de overheid kunnen bedrijven veelbelovende businessconcepten versneld doorvoeren en onrendabele toppen opvangen. Het is de bedoeling dat deze publieke investering weer private investeringen uitlokt. VNO-NCW heeft onlangs met staatssecretaris Van Veldhoven afgesproken om met een ‘Versnellingshuis’ doorbraakprojecten op het gebied van chemische recycling van plastics, recycling van matrassen en het halen van nieuwe garens uit oud textiel te stimuleren.

Besparing in hele keten
Volgens De Boer is het Nederlandse klimaatbeleid nu te veel gericht op de directe emissies. Daardoor blijft de beperking van de uitstoot in de gehele keten dankzij recycling te veel buiten beschouwing. In plaats van een beloning voor de bespaarde CO2 elders in de keten worden bedrijven geconfronteerd met een Europese prijs voor hun uitstoot (ook voor de energie die nodig is om bijvoorbeeld plastic te recyclen). Daarbovenop komt straks een nationale CO2-heffing.

Bron: VNO-NCW.nl

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 32
mail mij