WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Ruim 280 CBM-leden hebben informatieplicht energiebesparende maatregelen

In 2019 verandert het Activiteitenbesluit milieubeheer. Je bent als ondernemer verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terug verdienen. Verbruikt je bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas (equivalent)? Dan val je onder deze wettelijke informatieplicht. Uiterlijk 1 juli 2019 moet je rapporteren bij het…lees verder

Dirk van Deursen

Enquête Ketendigitalisering

Vanuit het TNO MKB Programma wordt samen met CBM gewerkt aan een Branche Innovatie Agenda voor efficiënte communicatie met toeleveranciers, met het doel om de gehele keten meer concurrerend te kunnen maken. Kernvragen daarbij zijn: Hoe wordt er op dit moment samengewerkt in de keten? Waar zitten de knelpunten? Welke kansen en mogelijkheden zijn er?…lees verder

Dirk van Deursen