WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Mogelijke aanscherping uitstoot van formaldehyde

Eind 2008 is formaldehyde in verschillende landen opnieuw een aandachtspunt geworden. Aanleiding was een onderzoek van de WHO (World Health Organisation) die formaldehyde classificeert als kankerverwekkend. Al enige tijd wordt in Europa de discussie gevoerd over mogelijke consumentenregelgeving die de uitstoot van formaldehyde uit consumentenproducten zoals meubels aan banden legt. Dit kan betekenen dat het…lees verder

Nelleke Versloot

Op weg naar circulair houtafval

De afgelopen jaren zijn er bij Koninklijke CBM regelmatig klachten binnengekomen over het afvoeren van houtafvalstromen. Om de huidige situatie in de branche in beeld te brengen, heeft Daan Kerkhof namens CBM eind oktober 2020 ruim 2.000 bedrijven benaderd met een online vragenlijst. Op deze vragenlijst hebben uiteindelijk 111 bedrijven gereageerd, wat heeft geleid tot…lees verder

Dirk van Deursen