WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Kabinet stemt in met Nationaal Programma Circulaire Economie

Het kabinet heeft op 3 februari jl. ingestemd met het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Het NPCE bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen. Rode Draden 2023 Met de komst van het NPCE wordt de ondersteuning voor ketensamenwerking uitgebreid door Het Versnellingshuis Nederland circulair!. Om een circulaire economie te realiseren,…lees verder

Dirk van Deursen

Knelpunten in de ketensamenwerking besproken tijdens Week van de CE

Tijdens de Week van de Circulaire Economie sprak Dirk van Deursen, Innovatiemanager bij CBM, op verschillende momenten over Matras Recycling Nederland en Wood Loop en de knelpunten waar hij bij deze ketensamenwerkingen tegenaan liep. Op woensdag 8 februari vonden er twee bijeenkomsten plaatst bij Circl in Amsterdam. Deze zijn hieronder terug te kijken: Regie in de Circulaire Economie…lees verder

Dirk van Deursen