WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Incassodienst: veel onjuist gebruik algemene voorwaarden

Bij het behandelen van (incasso)zaken zien wij regelmatig dat de algemene voorwaarden niet op de juiste manier worden gebruikt. Dit kan grote gevolgen hebben voor je juridische positie. Bijvoorbeeld bij het inroepen van het eigendomsbehoud in het geval een afnemer in staat van faillissement wordt verklaard. Of het kunnen beroepen op een aansprakelijkheidsbeperking wat in jouw voordeel werkt.

Van belang is dat de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard en ter hand moeten worden gesteld aan de afnemer. Dit betekent dat je de set voorwaarden vóór (bij de offerte) of bij het tot stand komen van elke overeenkomst aantoonbaar moet meesturen. Voorwaarden meesturen nadat de overeenkomst al is gesloten, bijvoorbeeld bij de factuur, is dus te laat.

De juridische afdeling heeft een format met een duidelijke toelichting over het gebruik van algemene voorwaarden. Wanneer je deze wil ontvangen, mail dan naar jur@cbm.nl.

Wil je je openstaande facturen ter incasso geven met daarbij gratis juridische ondersteuning, mail dan naar iid@cbm.nl of vraag een inlogcode aan voor het online incassoportaal. Heb je vragen over kredietrapporten of een kredietverzekering, mail dan eveneens naar iid@cbm.nl.

Adviseurs

Loes Elbersen
Incassodienst / administrateur
  023 515 88 40
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij