WORD LID BEL ONS MAIL ONS

WOZ-waarden voor iedereen in te zien

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar gemaakt. Iedereen kan nu op de website www.wozwaardeloket.nl gelanceerd. Hierdoor kan nu iedereen de waarde van woningen op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) inzien.

Inwoners kunnen nu dus zonder dat een taxatieverslag hoeft te worden opgevraagd bijvoorbeeld de waarde van het huis bekijken dat als vergelijkingsobject met hun woning is aangewezen voor de bepaling van de WOZ-waarde. Dit kan zeer handig zijn als men het oneens is met de toegekende WOZ-waarde en bezwaar wil indienen. De gegevens zijn dus makkelijker voorhanden.

Bron: Rendement

 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij