WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Het LIV geldt met ingang van 1 januari 2017. UWV beoordeelt op basis van de aangiften loonheffingen of de werkgever recht heeft op het LIV. Het LIV maakt onderdeel uit van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).

De werkgever heeft recht op dit voordeel voor iedere werknemer die voldoet aan onderstaande 3 voorwaarden:

  • de werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon.
  • de werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar.
  • de werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Het voordeel (LIV) kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. Hoeveel het voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer. En van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

Meer informatie is terug te vinden bij de Belastingdienst.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij