WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Loon en aanmerkelijk belang

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de onderneming waar hij werkt moet een minimaal loon betalen. Dit heet gebruikelijk loon. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag weliswaar van dit bedrag afwijken, maar dan moet hij aannemelijk kunnen maken dat bij de best vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer die geen DGA is, een lager loon gebruikelijk is.

De Belastingdienst publiceert elk jaar de hoogte van het gebruikelijk loon. Voor meer informatie.

 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij