WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Inhouden van gedifferentieerde WGA-premie

Een werkgever of uitkeringsinstantie betaalt een gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De werkgever mag 50% van deze premie inhouden op het netto loon. Dat is geregeld in de Wet financiering sociale verzekeringen artikel 34 lid 2 en artikel 41.Hierover hoeft geen goedkeuring te zijn van de OR. Natuurlijk is het verstandig dat de OR hierover wel wordt geïnformeerd.

Als een werkgever dit doet, moet dat op de loonstrook worden vermeld. Het bedrag dat de werkgever inhoudt, heet premie WGA of gedifferentieerde premie WGA.

Ook eigenrisicodrager die dit risico verzekerd hebben bij een private verzekeraar mogen deze premie voor 50% verhalen op het netto loon van de werknemer. De premie Ziektewet-Flex kan niet in rekening gebracht worden bij werknemers. Meer informatie kun je vinden op de site van de Belastingdienst.

 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij