WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Definitieve premiepercentages 2019

De definitieve premiepercentages 2019 zijn beschikbaar. De premiepercentages worden elk jaar door de overheid en het pensioenfonds vastgesteld. Aan de hand van deze percentages maken wij een voorbeeld loonberekening. De definitieve premiepercentages van 2019 zou je kunnen voorleggen aan je salarisbureau, mocht je hiervan gebruikmaken. Voorbeeld loonberekening 2019 Definitieve premiepercentages 2019 Loonkostenberekening 2019 werkgeverslasten

Kees Zwetsloot

Normbedragen voor de loonheffingen 2019 op een rij

De vaste normbedragen voor de te belasten waarde van vergoedingen en verstrekkingen worden in de praktijk meestal jaarlijks naar boven bijgesteld. In 2019 blijven de meeste echter gelijk aan de normbedragen die in 2018 golden. Normbedragen in 2018 en 2019 gelijk Zo kan je voor een maaltijd in de bedrijfskantine een forfaitaire waarde van €…lees verder

Kees Zwetsloot