WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Landenoverzicht voor export

Bij het betreden van een buitenlandse markt komt nogal wat kijken. RVO.nl helpt u bij het oriënteren op buitenlandse markten en het vinden van zakenpartners. Op deze landenpagina’s vindt u alles over handelswetgeving, sectoren, handelscijfers en subsidies. http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht bron: rvo.nl

Marleen Pouwels

Conjunctuurmonitor

Begin dit jaar hebben 155 van je collega’s meegedaan aan de conjunctuurenquête. Daardoor hebben wij een goed beeld van de ontwikkelingen in onze branche, over de 2e helft van 2016 en de verwachtingen over de 1e helft van 2017. In de bijlage vind je de resultaten van de monitor. Na de zomervakantie vragen we opnieuw medewerking…lees verder

Kees Hoogendijk