WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het minimumloon vast. Het wettelijk minimumloon stelt een ondergrens voor wat werknemers minimaal moeten verdienen….lees verder

Kees Zwetsloot

WOZ-waarden voor iedereen in te zien

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar gemaakt. Iedereen kan nu op de website www.wozwaardeloket.nl gelanceerd. Hierdoor kan nu iedereen de waarde van woningen op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) inzien. Inwoners kunnen nu dus zonder dat een taxatieverslag hoeft te worden opgevraagd bijvoorbeeld de waarde van het huis bekijken dat als vergelijkingsobject met hun…lees verder

Kees Zwetsloot