WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aanvraagtermijn subsidieregeling praktijkleren

Als u subsidie aanvraagt in het kader van de subsidieregeling praktijkleren, wordt hierover pas beslist na afloop van het studiejaar waarvoor u subsidie aanvraagt, ook al is de praktijkbegeleiding meestal eerder afgerond. Voor vmbo- en mbo-leerlingen eindigt het studiejaar op 31 juli en voor hbo-studenten, promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) op 31 augustus….lees verder

Kees Zwetsloot