WORD LID BEL ONS MAIL ONS

VPL-Overgangsregeling Ouderdomspensioen voor 55-plussers

Deze overgangsregeling is een voorwaardelijke regeling waarmee werknemers extra ouderdomspensioen kunnen krijgen. Dit extra pensioen wordt voorwaardelijk pensioen genoemd. Het is bedoeld  om eerder te stoppen met werken. Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling: u bent geboren in de jaren 1950 t/m 1959 u nam op 31 december 2005…lees verder

Kees Zwetsloot

Geschenk met ideële waarde is voortaan loon

Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen bestond er een aparte regeling voor geschenken met ideële waarde. De werkkostenregeling kent hier echter geen speciale bepalingen meer voor. Dat betekent dat zulke geschenken in principe ten laste van de vrije ruimte komen. Het oude regime voor vergoedingen en verstrekkingen behandelde geschenken die uw onderneming aan…lees verder

Kees Zwetsloot