WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Voorlopige premiepercentages en pensioenregeling 2020

Op 26 november heeft CBM met CNV Vakmensen en FNV overlegd over de pensioenregeling en overeenstemming bereikt over de regeling 2020. Door de lage rente en de daarmee dalende premiedekkingsgraad waren aanpassingen noodzakelijk om te komen tot een aanvaardbare en evenwichtige regeling voor 2020. Uitgaande van een minimale premiedekkingsgraad van 80% is de volgende regeling…lees verder

Kees Zwetsloot

Prinsjesdag 2019: de highlights voor werkgevers

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar was al besloten de aftrekbaarheid van de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 stapsgewijs af te bouwen tot het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting (37,05%). Het voordeel van de verlaging van de inkomstenbelasting wordt op die manier bij zelfstandigen deels teruggenomen. In aanvulling daarop heeft het kabinet besloten de hoogte van de…lees verder

Allard Moolenaars