WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Definitieve premiepercentages 2020

De definitieve premiepercentages 2020 zijn beschikbaar. De premiepercentages worden elk jaar door de overheid en het pensioenfonds vastgesteld. Aan de hand van deze percentages maken wij een voorbeeld loonberekening. De definitieve premiepercentages van 2020 zou je kunnen voorleggen aan je salarisbureau, mocht je hiervan gebruikmaken. Voorbeeld Loonberekening 2020 Definitieve premiepercentages 2020 Loonkostenberekening 2020 werkgeverslasten

Kees Zwetsloot

Voorlopige premiepercentages en pensioenregeling 2020

Op 26 november heeft CBM met CNV Vakmensen en FNV overlegd over de pensioenregeling en overeenstemming bereikt over de regeling 2020. Door de lage rente en de daarmee dalende premiedekkingsgraad waren aanpassingen noodzakelijk om te komen tot een aanvaardbare en evenwichtige regeling voor 2020. Uitgaande van een minimale premiedekkingsgraad van 80% is de volgende regeling…lees verder

Kees Zwetsloot