WORD LID BEL ONS MAIL ONS

WW-premie gaat per 1 augustus 2021 omlaag

Bron: RendementOnline Vanaf 1 augustus worden de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) voor de rest van het jaar 2021 verlaagd. De verlaging heeft te maken met het vrijvallen van budget, nadat is besloten de baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken. Het premiepercentage van de lage premie – over het loon van…lees verder

Kees Zwetsloot

Rekenpremie Werkhervattingskas stijgt in 2022

Bron: RendementOnline De rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt in 2022 waarschijnlijk naar 1,42%. Dat blijkt uit de Juninota 2021 die UWV heeft gepubliceerd. Vanaf 2022 gaat UWV er bij de berekening van de het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf), Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) vanuit dat deze premies hetzelfde zullen zijn als die…lees verder

Kees Zwetsloot