WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vakantiewerk is aan regels gebonden

De regels voor het inhuren van vakantiewerkers staan overzichtelijk op de pagina ‘Jongeren en werk’ op de site van Rijksoverheid. Je vindt hier niet alleen de arboregels voor jonge werknemers, maar ook de minimumlonen en eventuele gevolgen voor de kinderbijslag (vanaf 16 jaar). Let op arboregels scholieren, voorkom een boete In de vakantieperiode gaan er mogelijk…lees verder

Allard Moolenaars

Definitieve premiepercentages 2019

De definitieve premiepercentages 2019 zijn beschikbaar. De premiepercentages worden elk jaar door de overheid en het pensioenfonds vastgesteld. Aan de hand van deze percentages maken wij een voorbeeld loonberekening. De definitieve premiepercentages van 2019 zou je kunnen voorleggen aan je salarisbureau, mocht je hiervan gebruikmaken. Voorbeeld loonberekening 2019 Definitieve premiepercentages 2019 Loonkostenberekening 2019 werkgeverslasten

Kees Zwetsloot