WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Informatieplicht energiebesparing

Naar verwachting komt er vóór 1 juli 2019 een ‘meldingsplicht energiebesparende maatregelen’. Deze meldingsplicht geldt voor bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken en vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een flink deel van de CBM leden krijgt vanaf 1 juli 2019 de plicht om bij de…lees verder

Dirk van Deursen

Helft van CBM-leden verplicht tot energiebesparende maatregelen

Erkende maatregelenlijst Meubel en hout herzien Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. Dit geldt voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Dit betreft de helft van onze leden. De Erkende Maatregelenlijsten worden op dit moment herzien. Reageer Het is van belang…lees verder

Dirk van Deursen