WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vanaf 1 juli 2018: second opinion in arbocontract verplicht

Per 1 juli 2017 is de Arbowetgeving op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn onder meer bedoeld om preventie beter te regelen.

Een van die wijzigingen betreft de invoering van een wettelijk basiscontract voor arbozorg, waarin een aantal zaken moet zijn opgenomen. De nieuwe regels voor het basiscontract gelden voor contracten die op of na 1 juli 2017 worden gesloten of aangepast. Voor contracten die voor deze datum zijn gesloten, geldt dat de werkgever tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd heeft om het contract aan te passen aan de nieuwe vereisten of te vervangen door een nieuw contract.

De Inspectie SZW zal op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract controleren en kan bij het ontbreken ervan een boete opleggen. De sancties voor werkgevers die géén (volledig) contract hebben met een bedrijfsarts of arbodienst zijn per 1 juli 2017 aangescherpt. Het is dus voor werkgevers van belang om te bekijken of hun arbocontract aan de nieuwe eisen voldoet. Eén van de zaken die in het arbocontract moet worden geregeld, is de second opinion.

De mogelijkheid voor een second opinion houdt het volgende in.
Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, bedrijf of inrichting dan de eerste bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies. Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

Bron: Arboportaal

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij