WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Rookverbod geldt ook voor e-sigaretten

Per 1 juli 2021 waren rookruimtes al niet meer toegestaan in de (semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen. Sinds 1 januari 2022 geldt dat ook voor rookruimtes in het bedrijfsleven. In het gehele bedrijf mag dus niet meer gerookt worden! Overal waar een rookverbod geldt mogen e-sigaretten of tabaksverhittingsapparaten ook niet meer worden gebruikt.

Het rookverbod geldt voor afsluitbare ruimtes en dus niet voor het bedrijfsterrein. Een werkgever kan eventueel besluiten om een overkapping op het bedrijfsterrein beschikbaar te stellen voor rokers, zolang deze niet afsluitbaar is. Verder mag er buiten op het bedrijfsterrein of bij de ingang worden gerookt, tenzij de werkgever dat verbiedt.

De werkgever is niet verplicht voor een rookplek te zorgen. Het zou dan wel kunnen zijn dat verstokte rokers elders gaan roken. Het is verstandig om hier afspraken over te maken. Op de openbare weg mag een werknemer roken, tenzij dat rookoverlast oplevert voor de collega’s binnen. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht ten aanzien van het rookbeleid.

Als werkgever kun je het stoppen met roken stimuleren. Door werknemers op weg te helpen naar informatie of ondersteuning om te stoppen met roken bijvoorbeeld. Erkende hulpverlening wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij