WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Handreiking voor de preventiemedewerker

Sinds 1 juli 2005 staat de preventiemedewerker in de Arbowet: een medewerker die belast is met preventieve taken op het gebied van veilig en gezond werken. Elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker hebben.

Het Arboplatform van de SER en de StvdA hebben de ‘Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker’ laten ontwikkelen. De handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers en preventiemede-werkers.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij