WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Campagne gevaarlijke stoffen

Het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid is samen met Focal Point een vierjarige campagne gestart om het aantal beroepsziekten op de lange termijn terug te dringen. De komende twee jaar ligt de focus op veilig werken met gevaarlijke stoffen, omdat zij een groot risico geven op beroepsziekten. Houtstof is één van de stoffen die genoemd wordt. De campagne van sociale partners uit de houtsectoren ‘Houtstof tot nadenken’ sluit hier goed op aan. http://www.houtstoftotnadenken.nl/.

Werkgevers zijn verplicht voorlichting te geven aan werknemers over risico’s. Je kunt bij CBM voorlichtingsmaterialen over houtstof opvragen via versloot@cbm.nl.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij