WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuwe Arbowet: Belangrijkste wijzigingen op een rij

In 2017 is de Arbowet veranderd. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid gekregen en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts…lees verder

Nelleke Versloot

Vanaf 1 juli 2018: second opinion in arbocontract verplicht

Per 1 juli 2017 is de Arbowetgeving op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn onder meer bedoeld om preventie beter te regelen. Een van die wijzigingen betreft de invoering van een wettelijk basiscontract voor arbozorg, waarin een aantal zaken moet zijn opgenomen. De nieuwe regels voor het basiscontract gelden voor contracten die op of…lees verder

Nelleke Versloot