WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Campagne gevaarlijke stoffen

Het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid is samen met Focal Point een vierjarige campagne gestart om het aantal beroepsziekten op de lange termijn terug te dringen. De komende twee jaar ligt de focus op veilig werken met gevaarlijke stoffen, omdat zij een groot risico geven op beroepsziekten. Houtstof is één van de stoffen die…lees verder

Nelleke Versloot

Geen basiscontract voor Arbo? Dan meteen op de bon!

Nu de wijziging van de Arbowet een feit is, verandert ook het boetebeleid. Werkgevers die per 1 juli 2018 geen basiscontract hebben afgesloten met een bedrijfsarts of Arbodienst, krijgen bij controle meteen een boete. Dat staat in de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet die vanaf 1 september 2017 is ingegaan.  Zonder basiscontract direct een boete De belangrijkste wijziging…lees verder

Allard Moolenaars