WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Voorlichting over houtstof

Werkgevers zijn verplicht om hun personeel goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Houtstof is ook een risico waar voorlichting over moet worden gegeven. Risico’s  Stof van hardhout is door de overheid geclassificeerd als kankerverwekkend en stof van zachthout als verdacht. Voor kankerverwekkende stoffen…lees verder

Nelleke Versloot

Een stoffige RI&E (Risicoinventarisatie- en evaluatie)?

Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren serieus werk gemaakt van de RI&E. Een prima ontwikkeling, want met het in kaart brengen van risico’s in het bedrijf ontstaat een goede basis voor verbeteringen. De RI&E is bovendien sinds 1994 wettelijk verplicht en het zou tijdens een inspectiebezoek (van inspectie SZW of van uw verzekeraar) moeilijk uit…lees verder

Nelleke Versloot