WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wijzigingen Arbowet 1 juli 2017

Zoals al eerder gemeld wijzigt de de Arbowet per 1 juli 2017. Eén van deze wijzigingen is de invoering van een aantal minimale eisen waaraan het contract met de arbodienst/bedrijfsarts moet voldoen. Voor lopende contracten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Contracten die op of na 1 juli 2017 met de arbodienst/bedrijfsarts worden gesloten moeten…lees verder

Nelleke Versloot

Campagne ‘Houtstof tot nadenken’

Op woensdag 21 juni is de campagne ‘Houtstof tot nadenken’ van start gegaan. De campagne is een initiatief van zeven sociale partners uit de houtbranche (FNV, CNV, VVNH, NBvT, CBM, EPV en Dutch Man) en heeft als doel de blootstelling aan houtstof op de werkvloer terug te dringen.  Te hoge blootstelling aan houtstof brengt gezondheidsrisico’s…lees verder

Nelleke Versloot