WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wijzigingen Arbowet 1 juli 2017

Met ingang van 1 juli wijzigt de Arbowet. Eén van deze wijzigingen is de invoering van een aantal minimale eisen waaraan het contract met de arbodienst/bedrijfsarts moet voldoen. Voor lopende contracten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Contracten die op of na 1 juli 2017 met de arbodienst/bedrijfsarts worden gesloten moeten direct voldoen aan de…lees verder

Marleen Pouwels

Arbeidsongevallen leiden tot hoge boetes

Er wordt veel gevraagd van werkgevers om aan de Arbowet te voldoen. Je bent op zijn minst verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie te hebben. Hieruit moet blijken welke risico’s er in het bedrijf zijn en een welke acties deze vervolgens vereisen (plan van aanpak). In dit artikel lees je wat CBM voor je kan…lees verder

Nelleke Versloot