WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nieuwe branche-RIE

De branche-RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) voor de meubelindustrie en interieurbouw is recent aangepast aan nieuwe wetgeving. De branche-RIE is ook weer erkend door het Steunpunt RIE. Dit betekent dat bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van de branche-RIE, een toetsingsvrijstelling hebben; de RIE hoeft niet te worden nagekeken door een Arbodienst of…lees verder

Nelleke Versloot

Wijzigingen Arbowet 1 juli 2017

Zoals al eerder gemeld wijzigt de de Arbowet per 1 juli 2017. Eén van deze wijzigingen is de invoering van een aantal minimale eisen waaraan het contract met de arbodienst/bedrijfsarts moet voldoen. Voor lopende contracten geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Contracten die op of na 1 juli 2017 met de arbodienst/bedrijfsarts worden gesloten moeten…lees verder

Nelleke Versloot