WORD LID BEL ONS MAIL ONS

EVD-dagen op 2 en 3 december

Koninklijke CBM organiseert op woensdag 2 en donderdag 3 december 2020 weer EVD-dagen bij SKH in Wageningen. Tijdens deze dagen ondersteunt een deskundig adviseur je in een dagdeel één op één, bij het invullen van de inventarisatie, het maken van de beoordeling en het plan van aanpak. Deze adviseur heeft ook kennis van afzuiginstallaties en…lees verder

Nelleke Versloot

Handreiking voor de preventiemedewerker

Sinds 1 juli 2005 staat de preventiemedewerker in de Arbowet: een medewerker die belast is met preventieve taken op het gebied van veilig en gezond werken. Elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker hebben. Het Arboplatform van de SER en de StvdA hebben de ‘Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker’ laten ontwikkelen. De handreiking biedt praktische informatie en adviezen…lees verder

Nelleke Versloot