WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Inspectie SZW: brief over gevaarlijke stoffen op componentniveau

Inspectie SZW heeft 1000 brieven over het aanleveren van het gevaarlijke stoffenoverzicht verstuurd, mogelijk ook naar onze sector. Graag horen wij welke leden een dergelijke brief hebben ontvangen. Bedrijven zijn verplicht de veiligheidsinformatiebladen van alle gebruikte producten te bewaren, een gevaarlijke stoffenregister bij te houden, werknemers voorlichting te geven over gevaarlijke stoffen en de juiste…lees verder

Nelleke Versloot

Mogelijk schriftelijke controles voldoen aan Arbowetgeving

Vanuit een andere branche hebben wij vernomen dat Inspectie SZW daar schriftelijk gaat controleren op het voldoen aan de Arbowetgeving. Mogelijk zullen dergelijke controles op een later moment ook in onze sector plaatsvinden, vandaar dat wij dit hier alvast melden. De bedrijven wordt gevraagd om de volgende zaken: Risico-inventarisatie en –evaluatie Plan van aanpak om…lees verder

Nelleke Versloot