WORD LID BEL ONS MAIL ONS

EVD-dagen op 11 en 12 oktober 2023

Het hebben van een explosieveiligheidsdocument (EVD) en het uitvoeren van een inventarisatie voor brand- en explosierisico’s, is verplicht voor bedrijven waar houtstof vrijkomt bij werkzaamheden. Wanneer het EVD ontbreekt, keren verzekeringsmaatschappijen soms niet uit bij een brand of explosie. De Arbeidsinspectie kan hier ook op controleren. Koninklijke CBM organiseert in samenwerking met SHR weer EVD-dagen…lees verder

Nelleke Versloot

Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Al jaren wordt gesproken over de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt een lappendekken aan wetten en voorschriften in één wet. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het voor consumenten en het bedrijfsleven makkelijker maakt vergunningen…lees verder

Nelleke Versloot