WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving, een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot…lees verder

Allard Moolenaars

Cao Meubel: behoud van werkgelegenheid heeft prioriteit

Eind vorig jaar zijn werkgevers niet tot overeenstemming gekomen met vakbonden over een cao voor 2020, ondanks onze serieuze voorstellen op de belangrijke thema’s loon, duurzame inzetbaarheid, functiegebouw en flexibiliteit. In maart 2020 zouden we verder praten, maar in verband met het coronavirus en de onzekerheid over de bedrijfseconomische positie van de bedrijven, die daardoor…lees verder

Allard Moolenaars