WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Definitieve premiepercentages 2020

De definitieve premiepercentages 2020 zijn beschikbaar. De premiepercentages worden elk jaar door de overheid en het pensioenfonds vastgesteld. Aan de hand van deze percentages maken wij een voorbeeld loonberekening. De definitieve premiepercentages van 2020 zou je kunnen voorleggen aan je salarisbureau, mocht je hiervan gebruikmaken. Voorbeeld Loonberekening 2020 Definitieve premiepercentages 2020 Loonkostenberekening 2020 werkgeverslasten

Kees Zwetsloot

Werkgever ook transitievergoeding verschuldigd bij niet verlengen overeenkomst bepaalde tijd

De vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt vanaf 1 januari berekend vanaf de eerste werkdag. Een doel van de WAB is flexibele arbeidscontracten minder flexibel te maken. Het minder flexibiliseren betekent dat niet alleen ontslagen werknemers met arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd recht hebben op een transitievergoeding, maar…lees verder

Allard Moolenaars