WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Gevaarlijke stoffenregister verplicht

Bedrijven zijn verplicht de veiligheidsinformatiebladen van alle gebruikte producten (lakken, lijmen, beitsen) te bewaren en een gevaarlijke stoffenregister bij te houden. De Arbeidsinspectie zou dit op kunnen vragen. CBM beschikt over een voorbeeldinvuldocument.

Het doel van het gevaarlijke stoffenregister is om inzichtelijk te hebben aan welke stoffen de werknemers worden blootgesteld. En op basis hiervan kan samen met de lak/lijm/beitsleverancier gezocht worden naar minder schadelijke alternatieven. Verder is het van belang dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden getroffen; lakken en lijmen spuiten moet gebeuren voor een afzuigwand en werknemers moeten adembescherming en handschoenen dragen.

Werkgevers moeten hun werknemers ook voorlichting geven over de risico’s van lakken, lijmen en beitsen. CBM heeft diverse voorlichtingsfolders die voor leden gratis op te vragen zijn.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij