WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Ben je op zoek naar leeftijdgenoten binnen de branche? Of wil je graag van gedachten wisselen over je werkzaamheden, de producten, leveranciers of werkmethoden? Dan ben je bij Jong Management van CBM aan het goede adres!

Samen met andere jonge managers / eigenaren (<45) van bedrijven in de meubelindustrie & interieurbouw bezoek je dan regelmatig bedrijven en kun je van gedachten wisselen met collega’s. Dé plaats om te netwerken, ervaringen te delen en zaken te doen.

Activiteiten
Het bestuur organiseert jaarlijks ongeveer zeven activiteiten. We proberen hierbij zoveel mogelijk te variëren met locaties. Hoewel de inhoud van deze activiteiten kan verschillen komen de volgende onderdelen jaarlijks terug:

  • Nieuwjaarsborrel
  • Netwerkdag
  • Netwerkcafé
  • Bedrijfsbezoeken
  • Ledenvergadering

De meeste activiteiten zullen aan het eind van de dag plaatsvinden en afgesloten worden met een borrel en diner. Het jaarprogramma wordt op de ledenvergadering gepresenteerd en de uitnodiging ontvangt ieder lid circa 6 weken voor iedere activiteit.

Bestuur
JM wordt geleid door een bestuur, afkomstig uit de JM-ledenkring. Leden nemen zitting in het bestuur voor een periode van 5 jaar en zij bekleden de volgende functies: voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid. Een leerzame periode waarin leden groeien van de functie algemeen bestuurslid naar voorzitter. De voorzitter heeft de taak om tijdens de activiteiten voor de groep te staan. Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Peter Jager (Van Assem Interieurbouw), Marcel Willems (Lima bv), Eli Groeneveld (ITE/Leeuwerik Plaat), Wouter Sterk (Meuviro Interieurbouw) en Job Feijen (Kima bv). Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris van CBM, Monique van Niekerk.

Lidmaatschap
Het Jong Management-lidmaatschap is alleen bedoeld voor werknemers van bedrijven die lid zijn van CBM. Het beleid van Jong Management is dat er maximaal 2 personen per bedrijf lid tegelijkertijd kunnen zijn. Jong Management ontvangt van CBM jaarlijks een bijdrage om de activiteiten te kunnen organiseren. Daarnaast zijn de Jong Management-leden jaarlijks een contributie van € 200,- verschuldigd. Het Jong Management-jaar is gelijk aan het kalenderjaar. Word je halverwege het jaar lid dan wordt de contributie uiteraard naar rato berekend. Opzeggingen dienen conform het reglement uiterlijk twee maanden vóór aanvang van het nieuwe JM-jaar door ons ontvangen te zijn.

Aanmelden?
Het lidmaatschap is alleen beschikbaar voor leden en business partners van CBM. Vul hieronder het formulier in:

geef s.v.p. je keuze aan

I.v.m. de AVG-regelgeving vragen we om toestemming voor het gebruik van NAW-gegevens in de JM-ledenlijst.

Adviseurs

Monique van Niekerk
Accountmanager
  023 515 88 00
mail mij

Erna Ottenbros
secretaresse Jong Management
  023-5158860
mail mij