WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Ben je op zoek naar leeftijdgenoten binnen de branche? Of wil je graag van gedachten wisselen over je werkzaamheden, de producten, leveranciers of werkmethoden? Wil je elkaar vaker ontmoeten en wil je elkaar stimuleren met ontwikkel, zowel zakelijk als privé? Dan ben je bij Jong Management van CBM aan het goede adres!

Samen met andere jonge managers / eigenaren (jonger dan 40 jaar) van bedrijven in de meubelindustrie & interieurbouw bezoek je dan regelmatig bedrijven en kun je van gedachten wisselen met collega’s. Dé plaats om te netwerken, ervaringen te delen en zaken te doen.

Activiteiten
Het bestuur organiseert jaarlijks ongeveer zeven activiteiten. We proberen hierbij zoveel mogelijk te variëren met locaties. Hoewel de inhoud van deze activiteiten kan verschillen komen de volgende onderdelen jaarlijks terug:

  • Nieuwjaarsborrel
  • Netwerkdag
  • Netwerkcafé
  • Bedrijfsbezoeken
  • Ledenvergadering

De meeste activiteiten zullen aan het eind van de dag plaatsvinden en afgesloten worden met een borrel en diner. Het jaarprogramma wordt op de ledenvergadering gepresenteerd en de uitnodiging ontvangt ieder lid circa 6 weken voor iedere activiteit.

Bestuur
JM wordt geleid door een bestuur, afkomstig uit de JM-ledenkring. Leden nemen zitting in het bestuur voor een periode van 5 jaar en zij bekleden de volgende functies: voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid. Een leerzame periode waarin leden groeien van de functie algemeen bestuurslid naar voorzitter. De voorzitter heeft de taak om tijdens de activiteiten voor de groep te staan. Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Marcel Willems (Lima bv), Gerda Koeman (Van Keulen Interieurbouw), Wouter Sterk (Meuviro Interieurbouw), Job Feijen (Kima bv) en Tim Greeve (Dijkxhoorn Bouw bv). Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris van CBM, Monique van Niekerk.

Lidmaatschap
Het Jong Management-lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap voor ondernemers en werknemers van bedrijven die lid zijn van CBM. Het beleid van Jong Management is dat er maximaal 2 personen per bedrijf lid tegelijkertijd kunnen zijn. Ook medewerkers van business partners kunnen lid zijn van Jong Management, hier geldt dat er 1 persoon welkom is per bedrijf.
Jong Management ontvangt van CBM jaarlijks een bijdrage om de activiteiten te kunnen organiseren. Daarnaast zijn de Jong Management-leden jaarlijks een contributie van € 250,- verschuldigd. Het Jong Management-jaar is gelijk aan het kalenderjaar. Word je halverwege het jaar lid dan wordt de contributie uiteraard naar rato berekend. Opzeggingen dienen conform het reglement uiterlijk twee maanden vóór aanvang van het nieuwe JM-jaar door ons ontvangen te zijn.

Aanwezigheid
Er wordt een minimale aanwezigheid gevraagd van drie keer per jaar (wel na rato wanneer je in het jaar lid bent geworden). Door het jaar heen worden er vijf evenementen van JM georganiseerd, daarnaast is er nog een buitenlandse reis en in mei/juni organiseert CBM met JM de netwerkdag. Hoewel sommige evenementen een maximum aan aantal deelnemers zullen hebben zijn er genoeg mogelijkheden.

Aanmelden?
Het lidmaatschap is alleen beschikbaar voor leden en business partners van CBM. Vul hieronder het formulier in:

geef s.v.p. je keuze aan

I.v.m. de AVG-regelgeving vragen we om toestemming voor het gebruik van NAW-gegevens in de JM-ledenlijst.

Adviseurs

Monique van Niekerk
Accountmanager
  023 515 88 00
mail mij

Erna Ottenbros
secretaresse Jong Management
  023-5158860
mail mij