WORD LID BEL ONS MAIL ONS

 

Het opstellen van een functiebeschrijving of functieprofiel kan aan de hand van een aantal vragen:

 • Uit welke taken bestaat de functie?
 • Waarom wordt elke taak uitgevoerd?
 • Hoe wordt elke taak volbracht en welke middelen kan men gebruiken om zijn verantwoordelijkheden en taken uit te voeren?
 • Waar is de plaats waar het werk gebeurt? Is er één locatie of moet iemand zich verplaatsen?

In een functieprofiel beschrijf je:

 • de taken die bij de functie horen
 • bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • de plaats van de functie binnen de organisatie
 • het dienstverband (aantal uren, vast of tijdelijk contract)
 • de arbeidsvoorwaarden
 • de vereiste opleiding
 • minimale werkervaring
 • de benodigde competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten)
 • persoonskenmerken en gewenste motivatie
 • salarisschaal
Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij

Katja Jonker
P&O, events & vakopleiding
  023 515 88 42
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158842
mail mij