WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Bij ziekte wordt het salaris doorbetaald. Je moet je wel houden aan de regels bij ziekteverzuim, zoals tijdig ziekmelden bij het leerbedrijf en bij de administratie van het Samenwerkingsverband.

Adviseurs

Angela Karsoredjo-van Houten
adviseur vakopleiding en scholing
  023-5158834
mail mij