WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Tijdens je dienstverband gelden voor jou de cao-regels voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. De organisaties van werkgevers en werknemers in de meubelindustrie hebben afgesproken dat de lerende werknemers meer verdienen dan het minimumloon. Daardoor kom je in salarisschaal B1.

Loon
In de caostaat het brutoloon. Het Samenwerkingsverband moet daarvan loonbelasting en sociale premies inhouden. Zo blijft over wat je uiteindelijk ontvangt, je nettoloon. Dat nettoloon krijg je een keer in de vier weken uitbetaald op basis van door jou ingevulde urenstaten. Daarnaast krijg je jaarlijks, in mei of juni, 8% vakantietoeslag.

Hieronder vind je een overzicht van het bruto weekloon per 1 januari 2020.

Je vakantiegeld bedraagt 8% van je verdiende loon. Dit ontvang je rond mei / juni.

Tegemoetkoming studiekosten
Wie via het Samenwerkingsverband werkt kan een tegemoetkoming krijgen in de studiekosten die hierboven worden genoemd. Deze tegemoetkoming vraagt het Samenwerkingsverband voor je aan bij de Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel. Er is een regeling getroffen waardoor je deze tegemoetkoming niet apart hoeft aan te vragen. Deze ontvang je bij één van de eerste loonbetalingen.
Voor de basisberoepsopleiding (niveau 2) is er een eenmalige tegemoetkoming van € 300,-. Voor de vakopleiding (niveau 3) is dit € 120,-.

Reiskosten
Per week ontvang je een standaard tegemoetkoming in de reiskosten. Deze tegemoetkoming ontvang je altijd, dus ook als je in werkelijkheid geen reiskosten maakt (bijv. als je met de fiets naar je werk gaat of met een collega mee kunt rijden). Daarnaast bestaat er ook een extra tegemoetkoming van de reiskosten, afhankelijk van het aantal kilometers dat je moet reizen.

Eigen gereedschap
Je hebt recht op een kleding- en gereedschapsvergoeding van € 3,81 per week. Die vergoeding krijg je of uitbetaald of je krijgt in plaats van de vergoeding aan het begin van het dienstverband een eigen set met alle benodigde handgereedschap en een paar veiligheidsschoenen. Die blijven jouw eigendom.

Gehoorbescherming
Het Samenwerkingsverband geeft je aan het begin van de opleiding een set zogeheten ‘gehoorplastieken’ om je gehoor te beschermen. Bij deze op maat gemaakte oordoppen hoort een koordje met kledingclip en een reinigingsset,

Adviseurs

Angela Karsoredjo-van Houten
adviseur vakopleiding en scholing
  023-5158834
mail mij