WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Volgens de cao heb je recht op 24 vakantiedagen en 12 roostervrije dagen. Het opnemen van vrije dagen gebeurt in goed overleg met het bedrijf waar je werkt en met de coördinator van het Samenwerkingsverband.

Adviseurs

Maureen van Klooster
Samenwerkingsverband
  023 515 88 30
mail mij

Angela Karsoredjo-van Houten
adviseur vakopleiding en scholing
  023-5158834
mail mij