WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vanwege de bijzondere omstandigheden op dit moment maken we als Samenwerkingsverband gebruik van een tijdelijke maatregel voor de werktijden.

Als je door je leerbedrijf naar huis wordt gestuurd, dan worden deze uren opgenomen in een tijd-voor-tijd regeling en dien je deze uren op een later moment met extra werk in te halen. Op je urenbriefjes kun je dit aangeven als ‘bijzonder verlof’. Als je deze uren niet wilt inhalen op een later moment dan kun je ook verlof opnemen. Op het urenbriefje kun je dat als ‘verlof’ noteren. Deze tijd-voor-tijd-regeling is in artikel 36 van de cao-meubelindustrie 2018-2019 opgenomen.

Hieronder vind je antwoord op de meest gestelde vragen door leerlingen.

Een familielid heeft de verschijnselen van corona. Wat nu?
Je bent zelf niet ziek maar het is niet verantwoord om te gaan werken. Bespreek dit eerst met het leerbedrijf. Als zij het niet verantwoord vinden om te komen werken, dan blijf je thuis en meld je dit bij het samenwerkingsverband. Dit noteer je als ‘bijzonder verlof’. Voor deze dagen zetten we de tijd-voor-tijd-regeling in volgens artikel 36 van de cao. Dit betekent dat je op een later moment verwacht wordt extra te werken. In dat geval krijg je geen overwerkvergoeding.
Je kunt er ook voor kiezen om verlof op te nemen.

Ik ben naar huis gestuurd door mijn leerbedrijf. Wat nu?
Je meldt je bij het samenwerkingsverband. Omdat je niet ziek bent, zetten we voor deze dagen de tijd-voor-tijd-regeling in volgens artikel 36 van de cao. Dit noteer je als ‘bijzonder verlof’. Dit betekent dat je op een later moment verwacht wordt extra te werken. In dat geval krijg je geen overwerkvergoeding. Je kunt er ook voor kiezen om verlof op te nemen.

Mijn leerbedrijf heeft werktijdverkorting aangevraagd en heeft voor mij ook minder werk, wat nu?
De uren die je werkt, kun je als gewerkte uren op je urenbriefje invullen. De uren die je niet werkt zetten we in de tijd-voor-tijd-regeling op grond van artikel 36 van de cao. Dit noteer je als ‘bijzonder verlof’. Dit betekent dat je op een later moment verwacht wordt extra te werken. In dat geval krijg je geen overwerkvergoeding. Je kunt er ook voor kiezen om verlof op te nemen.

De school is gesloten en ik heb geen huiswerkprogramma. Wat nu?
Scholen zijn bezig om een digitaal lesprogramma op te stellen. Zolang dat nog niet werkt, noteer je die dag als bijzonder verlof op je urenbriefjes. Deze dag zetten we in de tijd-voor-tijd-regeling op grond van artikel 36 van de cao. Dit betekent dat je op een later moment verwacht wordt extra (aan school) te werken. In dat geval krijg je geen overwerkvergoeding. Je kunt er ook voor kiezen om verlof op te nemen.
Als je inmiddels wel een huiswerkprogramma volgt, dan moet je deze uren op school boeken. De docent zal de voortgang van je huiswerk controleren.

Ik ben verkouden of denk verschijnselen te hebben van het coronavirus. Wat nu?
Het is niet verantwoord te werken want je bent ziek. Je moet je dus ziek melden bij het bedrijf en bij het Samenwerkingsverband. De uren kun je schrijven op ziek.

Ik kan geen opvang regelen voor mijn kind. Wat nu?
Het regelen van opvang is een verantwoordelijkheid van de ouders/werknemer. Voor de eerste dagen om de opvang te organiseren kun je calamiteitenverlof krijgen. Als je daarna geen opvang hebt en hierdoor niet kunt werken, dan kun je vakantie opnemen of onbetaald verlof nemen.

Wij beraden ons momenteel voor de situatie als de crisis langer gaat aanhouden dan 6 april 2020. Hou je mail in de gaten en kijk regelmatig op onze website.

Adviseurs

Angela Karsoredjo-van Houten
adviseur vakopleiding en scholing
  023-5158834
mail mij