WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Het Samenwerkingsverband is de formele werkgever maar het leerbedrijf waar je werkzaam bent, heeft de verantwoordelijkheid over leerlingen als het gaat om de begeleiding en aansturing. Je moet dan ook gelijk behandeld als de werknemers in het leerbedrijf en je wordt geacht de regels in het leerbedrijf over het coronavirus na te leven. Uiteraard is het ook van belang dat jij goed de richtlijnen, die vrijdagmiddag 13 maart 2020 zijn gedeeld door de Rijksoverheid en het RIVM, naleeft.

Maar het kan zo zijn dat het bedrijf onverhoopt geen werk voor je heeft. In dat geval is in de cao Meubelindustrie onder artikel 36 een regeling cao meubelindustrie opgenomen over aangepaste werkweken. Het is dan de bedoeling dat je vakantiedagen opneemt en dat je deze op een later moment met extra werk kunt inhalen. Mocht je ook hier nog verdere vragen over hebben neem dan maandagochtend contact op met het secretariaat of stuur een mailtje naar samenwerkingsverband@cbm.nl

Voor verdere informatie verwijs ik jullie graag naar hetgeen op de website van CBM wordt gepubliceerd in het Corono-dossier.

Als je ziek bent, dan moet je je bij het leerbedrijf en bij het Samenwerkingsverband (023- 515 8817) ziek melden.

Lees hier ons Corona-dossier, wij vatten de belangrijkste zaken voor ondernemers hieronder samen, inclusief verwijzingen naar betrouwbare bronnen. Dit dossier wordt continu ge├╝pdatet.

Adviseurs

Angela Karsoredjo-van Houten
adviseur vakopleiding en scholing
  023-5158834
mail mij