WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De afgelopen tijd zijn veel Meubel- en Interieurbouwbedrijven ondanks alle maatregelen door gegaan met het opleiden van de BBL leerlingen en konden de examenkandidaten daardoor ook gewoon hun proeve van bekwaamheid en vakvaardigheidstoetsen doen.

Komend schooljaar kiezen veel nieuwe studenten voor het vak van meubelmaker of interieurbouwer via de BBL (4 dagen werken en 1 dag naar school). Omdat het belangrijk is dat de instroom in deze coronatijd (en daarna) door blijft gaan, zijn we op zoek naar nieuwe bedrijven die graag leerlingen willen opleiden.

 Via Sociaal Fonds Meubelindustrie zijn komend schooljaar (2020-2021) extra budgetten beschikbaar gesteld voor de Samenwerkingsverbanden. Dat maakt het  financieel aantrekkelijker. Wil je weten wat de voordelen zijn voor jou bedrijf van het opleiden via een samenwerkingsverband, kijk dan onderstaand filmpje of neem contact op met het CBM. Wij sturen jullie graag meer informatie of één van onze coördinatoren in de regio komt graag bij jullie langs.

De 10 voordelen
Het Samenwerkingsverband (SWV) heeft 10 voordelen die het aantrekkelijk maken om jongeren op te leiden. 

 1. Je hoeft niet zelf een 2-jarige arbeidsovereenkomst af te sluiten met een leerling, dat doet het SWV.
 2. Je betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren binnen je bedrijf. Bij ziekte of vakantie ontvangt de leerling wel salaris, maar deze uren worden niet aan je doorberekend.
 3. Mocht het tussen de leerling en je bedrijf geen goede match zijn, dan kan er gewisseld worden.
 4. Als je geen volledige erkenning hebt, en dus maar een deel van de opleiding kan aanbieden, worden de ontbrekende onderdelen aangeboden via leerwerkplaats of ander leerbedrijf.
 5. Het SWV biedt meerdere workshops aan waardoor de leerling meer wordt aangeleerd en deze breder inzetbaar zijn binnen je bedrijf.
 6. De leerling krijgt op gezette tijden extra scholing op de leerwerkplaats, zonder extra kosten.
 7. Voorbereiding op de Proeve van Bekwaamheid en/of VakVaardigheidsToets kan plaatsvinden op de werkplaats.
 8. Het SWV betaalt het examengeld van de leerling, dat bespaart u al snel €300.
 9. Het SWV betaalt/vergoedt kosten van gereedschap en kleding en je hebt geen overheadkosten zoals salarisadministratie, verzuimverzekering en arbodienst.
 10. De SWV-coördinator ondersteunt en begeleidt de leerlingen. Mocht er iets niet goed gaan op school of in het bedrijf, dan treedt deze coördinator op als mediator om het probleem op te lossen.

 

Voordeel opleiden via het Samenwerkingsverband

Er zijn nog meer voordelen

 • Als leerbedrijf ben je niet de juridisch werkgever en heb je niet direct te maken met de problematiek van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de regels die gelden rondom ketenbepaling, verhoogde WW-premie en Transitievergoedingen en het risico van arbeidsongeschiktheid van flexkrachten (dat zijn ook de BBL-leerlingen). Hiervoor worden gedurende 12 jaar de re-integratieverplichtingen naar de werkgever gelegd. Dat kan aanzienlijke inspanningen opleveren of de werkgever voor hogere kosten plaatsen.
 • Werkgevers krijgen ondersteuning van de school en via het Expertisecentrum Meubel om leerlingen in de praktijk goed te kunnen begeleiden en om te leren omgaan met de digitale leeromgeving.
 • Met een BBL-leerling is de werkgever verplicht de schooldag door te betalen en de verplichtingen vanuit de cao Meubelindustrie na te leven. Als dit niet gedaan wordt, kan met terugwerkende kracht (5 jaar) loonvordering geëist worden.

SWV-Nieuwsbrief
In de kwartaal nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband houden we je op de hoogte van het belangrijkste landelijke en regionale nieuws over het opleiden van jonge vakmensen.

 inschrijven nieuwsbrief

Meer informatie

Instructiefilm Cleverdesk | Leerbedrijven Samenwerkingsverband

Adviseurs

Angela Karsoredjo-van Houten
adviseur vakopleiding en scholing
  023-5158834
mail mij