WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Het maken van mooie interieurs en meubelen begint bij een goede vakman. Op dit moment gaan honderden vakmensen per jaar met pensioen. Er is veel werk en we hebben nieuwe en jonge interieurbouwers, meubelmakers en houtbewerkers hard nodig. Zorg voor continuïteit in je bedrijf en investeer in het opleiden van jongeren.

De 10 voordelen
Het Samenwerkingsverband (SWV) heeft 10 voordelen die het aantrekkelijk maken om jongeren op te leiden

 1. Je hoeft niet zelf een 2-jarige arbeidsovereenkomst af te sluiten met een leerling, dat doet het SWV.
 2. Je betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren binnen je bedrijf. Bij ziekte of vakantie ontvangt de leerling wel salaris, maar deze uren worden niet aan je doorberekend.
 3. Mocht het tussen de leerling en je bedrijf geen goede match zijn, dan kan er gewisseld worden.
 4. Als je geen volledige erkenning hebt, en dus maar een deel van de opleiding kan aanbieden, worden de ontbrekende onderdelen aangeboden via leerwerkplaats of ander leerbedrijf.
 5. Het SWV biedt meerdere workshops aan waardoor de leerling meer wordt aangeleerd en deze breder inzetbaar zijn binnen je bedrijf.
 6. De leerling krijgt op gezette tijden extra scholing op de leerwerkplaats, zonder extra kosten.
 7. Voorbereiding op de Proeve van Bekwaamheid en/of VakVaardigheidsToets kan plaatsvinden op de werkplaats.
 8. Het SWV betaalt het examengeld van de leerling, dat bespaart u al snel €300.
 9. Het SWV betaalt/vergoedt kosten van gereedschap en kleding en je hebt geen overheadkosten zoals salarisadministratie, verzuimverzekering en arbodienst.
 10. De SWV-coördinator ondersteunt en begeleidt de leerlingen. Mocht er iets niet goed gaan op school of in het bedrijf, dan treedt deze coördinator op als mediator om het probleem op te lossen.

 

Voordeel opleiden via het Samenwerkingsverband

Er zijn nog meer voordelen

 • Als leerbedrijf ben je niet de juridisch werkgever en heb je niet direct te maken met de problematiek van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de regels die gelden rondom ketenbepaling, verhoogde WW-premie en Transitievergoedingen en het risico van arbeidsongeschiktheid van flexkrachten (dat zijn ook de BBL-leerlingen). Hiervoor worden gedurende 12 jaar de re-integratieverplichtingen naar de werkgever gelegd. Dat kan aanzienlijke inspanningen opleveren of de werkgever voor hogere kosten plaatsen.
 • Werkgevers krijgen ondersteuning van de school en via het Expertisecentrum Meubel om leerlingen in de praktijk goed te kunnen begeleiden en om te leren omgaan met de digitale leeromgeving.
 • Met een BBL-leerling is de werkgever verplicht de schooldag door te betalen en de verplichtingen vanuit de cao Meubelindustrie na te leven. Als dit niet gedaan wordt, kan met terugwerkende kracht (5 jaar) loonvordering geëist worden.

SWV-Nieuwsbrief
In de kwartaal nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband houden we je op de hoogte van het belangrijkste landelijke en regionale nieuws over het opleiden van jonge vakmensen.

 inschrijven nieuwsbrief

Meer informatie

Adviseurs

Maureen van Klooster
Samenwerkingsverband
  023 515 88 30
mail mij

Angela Karsoredjo-van Houten
adviseur vakopleiding en scholing
  023-5158834
mail mij