WORD LID BEL ONS MAIL ONS

ECM is hét centrum in Nederland voor leren, werken en groeien in de meubelindustrie en interieurbouw. De aandachtsgebieden zijn scholing, werkgelegenheid, mobiliteit, loopbaanontwikkeling , duurzame inzetbaarheid, vakopleidingen, leermiddelen, examinering vmbo en mbo, subsidies voor scholing en opleidingen, instroombevordering mbo en onderzoek. Het Expertisecentrum Meubel (ECM) is begin 2015 ontstaan uit de samenvoeging van Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel (SSWM) en Kenniscentrum SH&M leermiddelen en examinering.

Bedrijven die zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel, kunnen bijna in alle gevallen zonder kosten gebruik maken van de dienstverlening van ECM. Hier vallen ook de diverse subsidieregelingen onder. Dan kan uiteraard alleen wanneer het bedrijf onder de cao voor Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven valt en er premie voor de medewerkers wordt afgedragen aan het Sociaal Fonds Meubel. CBM is bestuurlijk vertegenwoordigd in het Expertisecentrum en geeft samen met de vakorganisaties FNV en CNV Vakmensen gestalte aan de realisatie van de missie en visie van het ECM.

Kijk voor meer informatie op www.ecmeubel.nl.

 

Adviseurs

Angela Karsoredjo-van Houten
adviseur vakopleiding en scholing
  023-5158834
mail mij