WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Hoe gaat de branche mee in deze veranderende wereld? Hoe vertalen we thema’s als innovatie, kwaliteit, vakmanschap en professionaliteit in de dagelijkse bedrijfspraktijk? Hoe blijven we onderscheidend?

Blijven ontwikkelen en leren is van belang voor elk vak, zo blijf je voorbereid op de vragen van morgen en word je steeds beter in je beroep. Alle spelers in onze sector spelen een rol in het proces van een leven lang leren. Ieder levert een eigen bijdrage: de branchevereniging, de samenwerkingsverbanden, de ondernemer én de medewerker.

CBM ontwikkelt een visie op de toekomst, formuleert beleidsdoelen en stimuleert de bestaande opleidingsstructuur. Hierdoor worden vakmanschap en professionaliteit in de branche bevorderd en verbeterd. Met als resultaat: behoud en vergroting van het marktaandeel in de nationale en internationale concurrentiestrijd.
Het Expertisecentrum Meubel (ECM) en de Samenwerkingsverbanden vertalen de ontwikkelingen in de sector in opleidingsrichtingen en opleidingswegen. Zij stellen leerdoelen vast die onderneming én medewerker prikkelen om te investeren in eigen kwaliteit en vakmanschap.

De ondernemer is het economische en sociale gezicht van de onderneming. Hij of zij richt de ondernemingspijlen op het leveren van producten en diensten van hoge kwaliteit tegen een acceptabele prijs en een snelle levertijd. Als werkgever zorgt hij voor scholings- en opleidingsfaciliteiten, zodat zijn medewerkers op tijd en professioneel voorbereid zijn op veranderingen. Het resultaat: aanzien in de sector door betrouwbaarheid, vakmanschap en verantwoordelijkheid.

De medewerker is een belangrijke, onmisbare schakel in de keten. Door hem of haar worden producten en diensten concreet gemaakt. Verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling is de basis van een leven lang leren. Zo blijft de medewerker zich professionaliseren en kan hij of zij veranderingen aan. Het resultaat: de medewerker neemt als vanzelf een verantwoordelijke en vakbekwame plaats in binnen de onderneming.

Adviseurs

Angela Karsoredjo-van Houten
adviseur vakopleiding en scholing
  023-5158834
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht